Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/06/2015 gün ve 2015/5-2015/220 sayılı kararı onayan Daire’nin 13/06/2016 gün ve 2015/10962-2016/6508 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “…” markasının sahibi olduğunu, davacı tarafından 30. sınıf ürünleri içeren “…” marka başvurusuna, davalı şirketin “…” ibareli markalarını dayanak göstererek itiraz ettiğini,…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada…. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/03/2015 tarih ve 2014/25-2015/80 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, …şma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin “…”, “…”, “…”, “…”, “…” gibi tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu marka ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “…” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, 2011/70717…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 29/05/2014NUMARASI : 2010/235-2014/332Taraflar arasında görülen davada Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.05.2014 tarih ve 2010/235-2014/332 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, asıl davada, müvekkilinin 1980’li yıllardan itibaren A.’da k.-p. satışıyla ilgili faaliyet gösterdiğini, davacının Türkiye genelinde “Ş.” markasının tescilini almak istediğini, ancak söz konusu markanın tescilinin İ.H.Ş. isimli kişi tarafından…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2013 tarih ve 2011/356-2013/271 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici …/…. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/05/2011 tarih ve 2010/49-2011/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı şirket tarafından 30, 32, 35 ve 39. sınıflarda tescil edilmek üzere yapılan 2008/30138 başvuru numaralı ”…+şekil” ibareli marka başvurusuna, müvekkili adına 2001/12672 sayılı 29 ve 30.…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/03/2011 tarih ve 2009/150-2011/59 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 14/05/2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin ‘DİVAN’ esas unsurlu tanınmış bir çok markası olduğunu, ‘DİVAN…

Daha Fazla Oku

No: 774 – Mahreç İşareti SORKUN ÇÖMLEĞİ Tescil Ettiren ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 11.03.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 27.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 774 Tescil Tarihi : 27.05.2021 Başvuru No : C2020/077 Başvuru Tarihi : 11.03.2020 Coğrafi İşaretin Adı : Sorkun Çömleği Ürün / Ürün Grubu : Çömlek / Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Eskişehir Ticaret Odası Tescil Ettirenin Adresi : İki Eylül Cad. No:28/6 ESKİŞEHİR Coğrafi Sınırı : Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi Sorkun Köyü Kullanım Biçimi :…

Daha Fazla Oku

No: 1058 – Mahreç İşareti ESKİŞEHİR SİMİDİ Tescil Ettiren ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 23.12.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 1058 Tescil Tarihi : 04.04.2022 Başvuru No : C2019/214 Başvuru Tarihi : 23.12.2019 Coğrafi İşaretin Adı : Eskişehir Simidi Ürün / Ürün Grubu : Simit / Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Eskişehir Ticaret Odası Tescil Ettirenin Adresi : İki Eylül Cad. No:28/6 ESKİŞEHİR Coğrafi Sınır : Eskişehir ili Kullanım Biçimi : Eskişehir Simidi ibaresi ve mahreç işareti…

Daha Fazla Oku

No: 250 – Mahreç İşareti ESKİŞEHİR MET HELVASI Tescil Ettiren ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 12.05.2010 tarihinden itibaren korunmak üzere 30.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Değişiklik İlanı: 16.03.2020 tarih ve 73 sayılı Bülten Tescil No 250 Tescil Tarihi : 30.11.2017 Başvuru No : C2010/026 Başvuru Tarihi : 12.05.2010 Coğrafi İşaretin Adı : Eskişehir Met Helvası Ürünün Adı : Helva Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Eskişehir Ticaret Odası Tescil Ettirenin Adresi : İki Eylül Cad. No: 28/6 ESKİŞEHİR Coğrafi Sınır : Eskişehir Kullanım Biçimi : Markalama Eskişehir Met Helvası Ürünün Tanımı…

Daha Fazla Oku